ИХ ГОВИЙН БАЯНБҮРДЭД ТАВТАЙ МОРИЛ

2011-5-9

8р ангийн Монголын түүх хичээлийн дэвших шалгалтын даалгавар

1.Монгол орон эрт цагт

Хувилбар-А

Монгол нутаг хэдий үеээс эх газрын эрс тэс сэрүүн хуурай уур амьсгалтай болсон бэ?

100000 жилийн үеээс

12000 жилийн үеээс

НТ 1 мянганаас

40000 мянган жилийн үеээс

3000 жилийн үеээс

Монгол нутагт амьдарч байсан хүмүүс дунджаар хэдэн жилийн өмнө зэрлэг ан амьтдыг гаршуулсан бэ?

1200 жил

1300 жил

1150 жил

1250 жил

Монгол оронд хэдэн жилийн өмнөөс эртний хүмүүс амьдарч байсан бэ?

700 мянган жилийн өмнөөс

800 мянган жилийн өмнөөс

500 мянган жилийн өмнөөс

900 мянган жилийн өмнөөс

Homo erectus ямар хүн вэ?

Оюун ухаант хүн

Босоо явагч хүн

Неандерталь хүний тархины багтаамж ямар байсан бэ?

900-1200 см3

800- 1000 см3

1300- 1600 см3

1200- 1500 см3

Эртний хүмүүсийн амьдралд ямар хүмүүс их үүрэгтэй байсан вэ?

Эмэгтэй хүн

Эрэгтэй хүн

8000-3000 жилийн хоорондох үе ямар үед хамаарагдах вэ?

Хуучин чулуун зэвсэг

Шинэ чулуун зэвсэг

Дунд чулуун зэвсэг

Хуучин чулуун зэвсгийн үед амьдарч байсан хүмүүсийн эрхлэх гол аж ахуй юу байсан бэ?

Ан агнуур

Мал аж ахуй

Газар тариалан

Гар урлал

Оюун ухаант хүн хэдийд бий болсон вэ?

Хуучин чулуун зэвсгийн үе

Дунд чулуун зэвсгийн үе

Шинэ чулуун зэвсгийн үе

Хүрэл зэвсгийг хэдийд өргөн хэрэглэх болсон вэ?

НТӨ II мянган жилийн эхнээс

НТӨ III мянган жилийн үеээс

НТӨ IV мянган жилийн үеээс

НТӨ I мянганаас

НТ VII зуунаас

Доорхи түүхэн үзэгдлүүдээс аль нь хүрэл зэвсгийн үед хамаарах вэ?

Мал аж ахуй үүсэн, орон сууцны үүсэл тавигдсан

Газар тариалан үүссэн, дөрвөлжин булш бий болсон

Эцгийн эрх өвөг үүссэн хүн гал хэрэглэх болсон

Нүүдлийн мал аж ахуй бий болсон

Мал аж ахуйг хэдийнээс голлон эрхлэх болсон вэ?

12000 жилийн өмнөөс

Хүрэл зэвсгийн үеээс

Шинэ чулуун зэвсгийн үеээс

Дунд чулуун зэвсгийн үеээс

Аль нь Монгол нутгаас олдсон хамгийн эртний хадны зураг вэ?

Можоогийн хадны зураг

Бичигтийн амны зураг

Хойд Цэнхэрийн агуйн зураг

Рашаан хадны зураг

Эцгийн эрх овог тогтоход нөлөөлсөн хүчин зүйл юу байсан бэ?

Хүмүүс хосоор амьдрах болсноор эцэг тодорхой болсон

Дайн тулаан байнгын шинжтэй болсоноос

Үйлдвэрлэх аж ахуйд шилжих явдал

Аль нь ч биш

Дөрвөлжин булш хэдий үед хамрагдах вэ?

Хүннү гүрний үед

Хүрэл ба төмөр зэвсгийн түрүү үед

Шинэ чулуун зэвсгийн үед

Дунд чулуун зэвсгийн үед

Буган хөшөөг юунд зориулан босгодог вэ?

Хүнээ оршуулахад

Овог аймгийн ахлагч , дайчин эрсэд

Тахилга тайлга үйлдэхэд

Хиригсүүр аль үеийн дурсгал вэ?

Хуучин чулуун зэвсэг

Дунд чулуун зэвсэг

Шинэ чулуун зэвсэг

Хүрэл зэвсгийн үе

.............................................. нь төр үүсэхийн өмнөх зохион байгуулалтын хэлбэр юм.

Хэдийд төмөр боловсруулж багаж зэвсэг хийж байсан бэ?

НТӨ II мянган жилийн эхнээс

НТӨ III мянган жилийн үеээс

НТӨ IV мянган жилийн үеээс

НТӨ I мянганаас

НТӨ VII зуунаас

Төмрийг .................................. гэдэг зүйлээс гаргаж авдаг.

Хувилбар А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

d

a

b

b

c

а

b

а

а

а

d

b

c

с

b

b

d

Аймгийн холбоо

е

Намгийн хүрэн хүдрээс

Хувилбар-Б

Монгол орны чийглэг дулаан уур амьсгалыг ямар уул хаадаг вэ?

Гималайн нуруу

Уралын нуруу

Андын нуруу

Монгол орон далайн төвшнөөс дунджаар хэдэн метр өргөгдсөн бэ?

1250

1180

1500

1580

Хуучин чулуун зэвсэгийн үед хэдээс хэдэн он хамрагдах вэ?

700000- 14000

800000-15000

600000-13000

900000-16000

Homo sapiens ямар хүн вэ?

Оюун ухаант хүн

Босоо явагч хүн

Неандерталь хүн ямар байсан бэ?

Оюун ухаанд хүн

Оюун ухаант хүний түвшинд хараахан хүрээгүй хүн

Сармагчингийн дараах хүн

15000-8000 жилийн хоорондох үе ямар үед хамаарагдах вэ?

Хуучин чулуун зэвсэг

Шинэ чулуун зэвсэг

Дунд чулуун зэвсэг

Эцгийн эрх, нөлөөн дор зохион байгуулагдсан ясан төрлийн холбоонд үндэслэгдсэн хүмүүсийг ямар овог гэх вэ?

Эхийн эрх овгийн хүмүүс

Эцгийн эрх овгийн хүмүүс

Хуучин чулуун зэвсгийн үед аль зэвсэг голлож байсан бэ?

Хагадас, хугадас

Гилбэр, үзүүр мэс

Хутган ялтас залтас

Чулуун зэв

Чулуун сүх

Оюун ухаант хүний гол хэмжүүр юу вэ?

Уураг тархины хөгжил орчин үеийн хүний ухамсарт хүнд ойртсон

Овгийн зохион байгуулалттай амьдрах болсон

Хөдөлмөрийн хүйсийн ялгаатай хийх болсон

Аль нь хүрлийн бүтэц найрлага вэ?

Зэс , цагаан тугалга

Зэс , гууль

Зэс, төмөр

Зэс, мөнгө

Зэс , хөнгөн цагаан

Монгол оронд нүүдлийн мал аж ахуй үүсэхэд нөлөөлсөн гол хүчин зүйл юу байсан вэ?

Байгаль цаг уурын өвөрмөц байдал

Хүмүүсийн хүсэл сонирхол

Байнга нүүдлэн амьдарч байснаас

Нүүдлийн мал аж ахуй үүсэхэд ямар мал хамгийн шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн бэ?

Хонь

Үхэр

Тэмээ

Адуу

Бог мал

Хойт Цэнхэрийн агуйн зураг аль үед хамрагдах вэ?

Чулуун зэвсгийн үе

Хүрэл зэвсгийн үе

Төмөрлөг зэвсгийн үе

Эхийн эрх овог үүсэх болсон шалтгаан юу байсан бэ?

Эртний хүмүүсийн амьдралд эмэгтэйчүүд гол үүрэг гүйцэтгэж хосоор гэр бүл болох явдал үүсээгүй байсан.

Эмэгтэйчүүд эхэлж бөөгийн зан үйлийг гүйцэтгэх болсноор

Эрчүүд байнга дайн байлдаанд орж амь эрсдэж байснаас

Эмэгтэйчүүд илүү их эрх мэдэл эдэлж байснаас

Дөрвөлжин булшны соёлын онцлог юу байсан бэ?

Ази тивд бүхэлд нь тархсан

Монголчуудын өвөг дээдэстэй холбогдох соёл

Шинэ чулуун зэвсгийн үеийн соёл

Дундаж хэмжээ нь 1-4 м өндөр, 20-40 см зузаан, 30-80 см өргөн бүхий дурсгал аль нь вэ?

Хиргисүүр

Дөрвөлжин булш

Буган чулуун хөшөө

Хүн чулуун хөшөө

Хиригсүүрийг юунд зориулан босгодог вэ?

Хүнээ оршуулахад

Овог аймгийн ахлагч , дайчин эрсэд

Тахилга тайлга үйлдэхэд

Хятадууд Хүннүгийн довтолгооноос өөрсдийгөө хамгаалах зорилгоор ........................................ босгосон байна.

Аль эд өлгийн зүйлс дээр амьтны урлаг тусгалаа олсон бэ?

Чулуун зэвсэг

Гэрэлд хөшөөд

Буган чулуун хөшөө

Шинэ чулуун зэвсгийн хадны зураг

Төмрийг ................................... аргаар бэлтгэн гаргаж авдаг.

Хувилбар Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a

d

b

a

b

с

b

b

а

а

а

d

а

а

b

с

с

Цагаан хэрэм

с

Бух дарах

2.Монгол нутаг дахь эртний улсууд

1.Маодунь МЭӨ хэдэн онд Хүннү улсыг байгуулсан бэ? А.10 б.100 в.200 г.209 2.Хүннү улс МЭӨ хэдэн онд Хятадын Хан улстай гэрээ байгуулсан бэ? А.190 б.198 в.203 г.210 3.Хүннүгийн хааны өргөө хаана байсан бэ? А.Туул голын савд б.Хэнтийн уулсд в.Орхон голын хөшөө цайдамд г.Хануй хүнүй гол орчимд 4.Хаанаас гадна төрийн байгууллагын шинжтэй ямар институт байсан бэ? А.Байгаагүй б.Сурвалжитны хуралдай в.Хааны хүүхэд төрөл төрөгсөд г.Зүүн баруун гарын вангууд 5.Хүннүчүүдийг Хятадууд ямар улс гэж нэрэлсэн байдаг вэ? А.Нум сум агсагчдын улс б.Бүдүүлэг, соёлгүй улс

в.Тогтмол нүүдэллэдэг тогтворгүй улс 6. Тохируул.

1. Хүннү а. Амбагян

2. Сүмбэ б. Пейло

3. Нирун в. Буман 4. Түрэг г. Шэлунь .

5. Уйгар д. Таньшихуай

6. Кидан е. Маодунь

7.Сүмбийн Таньшихуай....зонхилогчоор дамжуулан улсаа захирч байсан бэ? А.12 б.15 в.17 г.20 8.Сүмбийн соёлд аль нь хамаарах вэ? а.Од гаригийн хөдөлгөөнийг тооцдог б.Цаг тооны бичиг зохиосон в.Бичиг үсэгтэй г.Бүгд хамаарна 9.IY-YI зууны үеийн Монгол угсаатны улсыг ямар улс хэмээн нэрэлсэн бэ?

А.Тоба б.Муюн в.Монгол нирун г. Уйгар 10.Нирун улсын хааны өргөө хаана байсан бэ? А.Хангайн нурууны б.Туулд голд в.Хэнтий нурууны г.Говь хангай завсар 11.Нөхөж бич: Түрэгийн ноёрхолын үед монголчуудын гол цөмийг ......ханлиг хадгалж байв.

12.Кидан нар ................гаралтай.

13.Өрнө зүг нүүж Дунай хүрсэн Нирунчуудыг юу...............гэж нэрэлдэг вэ?

14.Кидан улсын төрийг ............аймгийн язгууртнууд тэргүүлж байв.

15. Тохируул. 1. Кидан а. МЭӨ 209 - МЭӨ 93он 2. Хүннү б. МЭ 901 - 1125он 3. Нирун в. МЭ 552 - 745он 4. Түрэг г. МЭ 402 - 555он 5. Уйгар д. МЭ 745 - 840

6. Сяньби е. МЭ 2-р - 4-р зуун

16.Киданы соёлын дурсгалд аль нь хамаарах вэ?

А.Төрийнхөө түүхийг далан дэвтрээр бичсэн б.Их бага 2 бичигтэй в.Эрдмийн хэд хэдэн хүрээлэнтэй. Г.Усалгаатай тариалан, төмөр боловсруулах

газартай

17.Түрэгчүүд ямар бичгийг хэрэглэж байсан бэ?

А.Согд б.Орхон в.Уйгаржин г.Аль нь ч биш 18.Хүннүгийн үед ямар хөгжим байсан бэ?

А.Шанз б.Ясан хуур в.Ятга г.Хуучир 19. Цолыг тохируул.

1. Кутулуг а. Билэг хаан

2. Могилян б. Улсын хураагч

3. Тоньюкук в. Мэргэн зөвлөх

20.Тохируул.

1. Орхон бичээс а. Уйгарын соёлын ололт 2. Уйгар бичиг б. Түрэгийн соёлын ололт 3. Өндөр тэнгэр в. Түрэгийн соёлын ололт 4. Хүн чулуу г. Уйгарын соёлын ололт 21. Хөшөөдийг тохируул.

1. Тоньюкук а. Төв аймгийн налайх

2. Культегин б. Хархорин, Орхоны хөндийд

3. Моюнчур в. Булган аймгийн Сайхан сум

22.Зөв тохируул

1. Луут а. Сяньби 2. Мөөмт б. Кидан 3. Ордубалык в. Хүннү 4. Хэрлэн барс г. Уйгар

23.Газар бол төрийн үндэс гэсэн үзэл баримтлалыг хэн анх гаргасан бэ?

А.Маодунь б.Түмэн в.Таньшихуай г.Шэлүнь

24.Хүннү нар өөрийнхөө удирдагч буюу тэргүүнээ юу гэж нэрэлдэг байсан бэ?

А.Хаан б.Сайн хүн в.Толгойлогч г.Зонхилогч

25.Тохируулна уу?

А.НТӨ209 он 1.Хань улстай гэрээ байгуулж хил тогтоов

Б.НТ93 он 2.Хүннү гүрэн байнуулагдав

В.НТӨ198 он 3.Хүннү гүрэн үгүй болов

Г.НТӨ201 он 4.Хүннү улс умард, өмнөд хэсэгт хуваагдав Д.НТ 48 он 5.Хүннү Хань улсын хооронд анхны том тулалдаан болов

26.Хүннү гүрний засаг захиргааны зохион байгуулалт ямар байсан бэ?

А.Аравтын (аравт,зуут,мянгат,түмт) зохион байгуулалт

Б.Мужийн зохион байгуулалт В.Аймаг, хошуу, сумын зохион байгуулалт Г.Аймаг, овог, хот айл, өрх айл Д.Баруун зүүн гар, тойрог

27.Цэрэг, засаг захиргааны аравтын тогтолцоо аль улсын үед бий болсон бэ? А.Хүннү б.Сяньби в.Жужан г.Их монгол улс д.Кидан

28.Монгол нутаг дахь эртний улсууд засаглалын ямар хэлбэр бүхий төртэй байсан бэ? А.Бүгд найрамдах Б.Хаант В.Их хуралдайн Г.Холимог Д.Вангийн

29.Хүннүгийн цэргийн гол зэр зэвсэг юу байсан бэ?

А.Яс, мод зүүж нааж хийсэн хатуу юм

Б.Төмөр зэвсэг хэрэглэх болсныг илэрхийлж байна

В.Аж ахуйн хөгжлийн түвшинг харуулж байна

Г.Эдгээр хариултууд хамаарна д.С.хариултаас бусад нь хамаарна

30.Сяньби улс Хүннүгийн төрийн байгуулалтаас юуг уламжлан авсан бэ?

А.Газар нутаг Б.Хүн ам В.Хоёр гарын зохион байгуулалт

Г.10-тын зохион байгуулалт Д.Төрийн яамдыг хэвээр үлдээсэн

Хариу:

1г, 2б, 3в, 4б, 5а, 6-1е, 2д, 3г, 4в, 5б, 6а; 7а, 8г, 9в, 10а, 11-татар,

12-монгол, 13-авар, 14-елюй, 15-1б, 2а, 3г, 4в, 5д, 6е; 16д, 17б, 18б, 19-1б, 2а, 3в; 20-1б, 2а, 3г, 4в; 21-1а, 2б, 3в; 22-1в, 2а, 3г, 4б; 23а, 24б, 25-1в, 2а, 3б, 4д, 5г; 26а, 27а, 28б, 29а, 30г

3.YI-XII зууны үеийн монголчууд

1.”Монгол” гэдэг нэрийн аль нь илүү үндэслэлтэй вэ? а.Газар усны нэр б.Мэнгү шивэй аймгийн нэр в.Мон овгийн нэр г.Аль нь ч биш

2.Аль нь зөв дарааллаар бичигдсэн байна вэ? а.Аймаг ->овог->улс->ханлиг б.Овог->аймаг->ханлиг->улс в.Улс->аймаг->ханлиг->овог г.Ханлиг->аймаг->овог->улс 3.XI-XII зууны үеийн Монгол аймаг, ханлигуудын ханыг зөв тохируул. 1.Хамаг монгол а.Тоорил 2.Хэрэйд б.Хабул 3.Мэргид в.Мэгүжин сүүлт 4.Найман г.Таян 5.Татар д.Тогтоа бэхи 4.Эргүнэ гүний монголчуудыг ямар нэртэй аймаг тэргүүлж гурван голын эхэнд ирсэн бэ? а.Нирун б.Дарлигин в.Хиад г.Нукуз д.Шивэй 5.Нирун овог хэнээс үүсэлтэй вэ? а.Добу мэргэн б.Алунгоогийн гэрлээс төрүүлсэн 3 хөвгүүн в.Бөртэ чоно г.Хабул хаан д.Бодончар 6.Аймгуудын нутаг дэвсгэрийг тохируул.

1.Хамаг монгол а.Ононгийн эх,Орхон Сэлэнгийн зүүнтээ нутагладаг 2.Тайчууд б.Ононгийн адагт 3.Жалайр в.Хэрлэн,Онон,Туул шолын сав 4.Татар г.Орхоны адаг, Сэлэнгийн дунд биеэр 5.Хэрэйд д.Яг ябган(Заг,байдраг),Сэлэнгэ,Туул элсэн говийн хоорондох уудам нутагт 6.Гурван мэргэд е.Хөлөн, Буйр нуураар төвлөрч байв 7. Нөхөж бич. Хамаг монголын ханлигийн бүрэлдэхүүнд ……………16 аймаг, …………….16 аймаг, тайчууд, жалайр зэрэг олон хүн амтай аймгийн холбоо багтан оржээ.

8. Тохируул.

1.Чөлөөт хүмүүс а.Өвөг дээдсээс үе дамжсан боол.

2.Харъяат зарц б.Эзэндээ үнэнч зүтгэж байгаад онголсон дархалсан хүн.

3.Өтөгү боол в.Эзэний ажлыг цаггүй хөлсгүй хийдэг хүмүүс.

4.Онгу боол г.Боол байж байгаад боолоос чөлөөлөгдсөн хүмүүс. 9. Тохируул.

1.Сэцдийн зөвлөл а. Шихихутаг

2.Төрийн шадар сайд б. Мухулай

3.Их заргач в. Олон орны бичгийн мэргэд багтаж байсан. 10.Дараах саналуудын аль нь Монгол хэмээх нэрний тухай судалгаанд хамааралгүй вэ? а.Маодуны нэртэй холбон тайлбарладаг

б.Мугулюйн нэртэй холбон тайлбарладаг в.Хятад сурвалжид Мэнгу хэмээн тэмдэглэсэн г.Монгол нутагт байсан язгуур аймгийн нэрнээс үүссэн д.XII-XIII зууны үеэс төлөвшин тогтсон

11.1130 онд Хамаг монголыг хэн захирч байсан бэ? а.Хотула б.Амбагян в.Хабул г.Есүхэй 12.YIII зууны II хагаст “Эргүнэ гүнгийн” монголчууд хаана нүүж ирсэн бэ? а.Гурван голын эхэнд б.Хэрлэнгийн хөдөө аралд в.Ордосд г.Хянганы нурууны баруун биеэр 13.Тохируул.

1.Ан гөрөө а.Зүрчидийн Алтан улстай малын түүхий эд солилцдог байв.
2.Гар үйлдвэрлэл б.Цаа буга сарлаг зэрэг онцлог сүрэгтэй байв.

3.Худалдаа в.Гэр тэргийг техникийн маш нарийн шийдлээр бүтээж байв.

14.Хамаг монгол Алтан улстай хэдэн онд гэрээ байгуулсан бэ? а.1100 онд б.1221 онд в. 1147 онд г.1150 онд д.1157 онд

Хариу:

1в, 2б, 3-1б, 2а, 3д, 4г, ; 4б, 5б, 6-1в, 2а, 3б, 4е, 5д, ; 7-дарлигин, нирун; 8-1б, 2в, 3а, ; 9-1в, 2б, ; 10б, 11в, 12а, 13-1б, 2в, ; 14в

4.Монголын эзэнт гүрэн

1.Чингис хаан өөрийн эзэмшил нутгаа 4 хүүдээ хуваан өгсөн тэрээр том хүү Зүчид ямар газар нутаг хуваан өгсөн бэ?

А. Амударьяа мөрнөөс сырдарьяа мөрний хооронд

Б. Эрчис мөрнөөс баруун зүг Днепр мөрөн, зүүн тийш Болгар, Крым, Кавказ хүртэл

В. Уугуул монгол нутаг

Г. Тарвагатайн нуруу орчим

2. Зүчийн хүү Батын байгуулсан улсыг түүхэнд юу гэж нэрлэдэг бэ?

А. Цагаадайн хант улс Б. Эл хант улс В. Алтан ордны улс Г. Их монгол улс

3. Чингис хааны гадаадад хийсэн аян дайны явцад довтолсон улсуудыг цаг хугацаатай нь зөв тохируул. 1. Алтан улс а. 1225-1227

2. Хорезм б. 1208-1215

3. Тангуд в. 1219-1224

4. Чингис хааны хүүхдүүдээс хэн нь хаан ширээг залгамжилсан бэ?

а. Зүчи б. Цагаадай в. Өгөдэй г. Тулуй

5. Өгөдэйг таалал төгссөний дараа хэн хаан төрийн бодлогыг үргэлжлүүлж байсан бэ?

а. Тулуй б. Туркина в. Гүюг г. Мөнх

6. Гүюг хаан хэдэн онд хаан ширээнд суусан бэ?

а. 1245 б. 1246 в. 1229 г. 1249

7. Гүюг хааны дараа хэн хаан ширээнд суусан бэ?

а. Бат б. Хубилай в.Мөнх г. Хүлэгү

8. 1260 онд Хятадын нутагт болсон их хуралдайгаар ................... өөрийгөө Монголын хаанаар өргөмжилсөн.

а. Бат б. Хубилай в.Аригбөх г. Хүлэгү

9. Мөнх хааны үед хэн хэн хаашаа цэрэг авч дайнд мордсон бэ?

1. Хүлэгү а. Хятадын үлдсэн хэсэг

2. Мөнх б. Сүн улс

3. Хубилай в. Исламын улс

10. Алтан ургийнхан дотроос хэн Хубилайн эсрэг тэмцсэн бэ?

а. Тулуйн ач Номгон б. Мөнх хааны хүүхдүүд в. Өгөдэйн ач Хайду г. Цагаадайн хүүхдүүд

11. Хубилай хаан монголын нийслэлийг хэдэн онд Бээжинд шилжүүлсэн бэ?

а. 1271 б. 1274 в. 1264 г. 1267

12. Хубилай хаан 1267 онд Бээжингийн зүүн хойно ямар нэртэй шинэ хот байгуулсан бэ?

а. Бээжин б. Монгол в. Ханбалиг г. Дайду д. Юан

13. Хубилай хаан Бээжинд төвлөн сууж улсаа юу гэж нэрлэсэн бэ?

а. Монгол б. Юан в. Их нийслэл г. Бүгд

14. Юан гүрний үеийн монгол оронг юу гэж нэрлэж байсан бэ?

а. Хойт монгол б. Давааны арын монгол

в. Ар өвөр монгол г. Юан улсын үеийн монгол

15.Барьж буулгадаггүй орд гэр тэргэнд хэд орчим шар хөллөж байсан бэ?

а. 15 б. 20 в. 32 г. 22

16.XIII-XIV зууны монголчуудын элчин харилцаанд хэрэглэж байсан гэрч батламжийн шинжтэй гол зүйл юу вэ?

а. Паспорт, үнэмлэх б. Пайз буюу гэрэгэ

в. Томилолтын бичиг г. Тодорхой зүйл хэрэглэж байгаагүй

17.Монголын эзэнт гүрний үед Монголчуудын оюун санаа, амьдрал ахуйн гүнд ямар шашин зонхилж байсан бэ?

а. Буддын б. Загалмайтны в. Бөө мөргөл г.Христ

18.Хар Хорум хот дахь хааны ордны өмнөх мөнгөн модыг........................улсын

дархан урласан.

а. Орос б. Франц в. Хятад г. Энэтхэг

19.Хар Хорум хотын дүүрэгт Өгөдэй хааны байгуулсан хэдэн багана бүхий төрийн ордон байсан бэ?

а. 50 багана б. 108 багана в. 68 багана г. 64 багана

20. Юан улсын төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага нь ямар нэртэй байсан бэ?

а. Засгийн газар б. Түшмэлийн яам

в. Дотоод бичгийн яам г. Сайдын зөвлөл

21. Дотоод бичгийн яамыг ямар хүн захирч байсан бэ?

а. Хааны томилсон хүн б. Шүүх яамыг эрхэлсэн сайд

в. Эрхэлсэн сайд, хан хүү г. Тэргүүлсэн сайд

22. Засаг захиргааны бүх хэргийг хэний удирдлагын дор хөтлөн явуулдан байсан бэ?

а. Хааны томилсон хүн б. Ёслолын яамыг эрхэлсэн сайд

в. Эрхэлсэн сайд, хан хүү г. Тэргүүлсэн сайд

23. Юан улсын үед хэдэн янзын цаасан тэмдэгт гаргаж, нэг лан алтыг хэдэн хэлхээ зоостой дүйх цаасан тэмдэгтээр сольдог байсан бэ?

а. Гурав ба тав б. Тав ба хорин дөрөв

в. Долоон янз хорин хэлхээ г. Арван янз хорин хэлхээ

24. Хубилай хааны дэргэд ямар улсын хүн 17 жил төрийн албанд сууж байсан бэ?

а. Афины худалдаачин Марко Поло

б. Италийн худалдаачин Марко Поло

в. Ромын папын төлөөлөгч Плано Карпин

25. Хубилай хааны үед албан хэргийг………………бичгээр хөтлөн явуулах болсон.

а. Соёмбо б. Дөрвөлжин в. Тод г. Уйгаржин

26. Монголын хаан төрийг Мөнх хаанаас Лигдэн хаан хүртэл хэний угсааныхан барьж байсан бэ?

а. Цагаадай б. Өгөдэй в. Тулуй г. Зүчи

27. Юан улсын үед Нууц бичгийн яаманд доорх яамдын аль харьяалагддаг байсан бэ?

а. Цэргийн яам, гадаад яам б. Түшмэлийн яам, цэргийн яам

в. Дотоод бичгийн яам, Түшмэлийн яам г. Шүүх яам, цэргийн яам

д. Шүүх яам, Гадаад яам

28. Хубилай хаан нийслэлээ Бээжинд яагаад шилжүүлэх болсон бэ?

а. Багаасаа Хятад газар өсөж хүмүүжсэн

б. Хятад багш нарынхаа үгийг дагасан

в. Зам харилцаа муу байснаас болсон

г. Монголд эсэргүүцэл тэмцэл гаргахаас болгоомжилсон

д. Суурин иргэдийг ойроос захиран барьсан

29. Юан гүрний үед нийслэлийг Бээжинд шилжүүлэхдээ уугуул монгол нутгийг анх хэнээр ямар цолтойгоор захируулан юу гэж нэрлэх болсон бэ?

а. Жин /жонон/ ван Номхон, Давааны арын муж

б. Түшмэд Төмөр, Давааны арын муж в. Чинсан Хар Хасун, Давааны арын улс

г. Ван Хайсун, Төв монгол д. Юан гүрний эзэн өөрөө, Давааны арын гүрэн

30. Хубилай хаан хэнийг улсын багшаар өргөмжилсөн бэ?

а. Занабазар б. Далай лам в. Пагба г. Намхайжамц

31. Хубилай хаан олон угсааны иргэдэд албанд хэрэглэх зэрэг дэв тогтоосон байдаг .Үүнд:

1-рт ……………………… 2-т…………………………

3-т…………………………… 4-т………………………………….

32. Юан улс хэдэн онд мөхсөн бэ?

а. 1269 б. 1368 в. 1365 г. 1260

33. Зөв тохируул. 1. Рашид-ад-Дин а. “ Нум сумтан ард түмний түүх”

2. Чойжи-одсэр б. “Дөрвөлжин бичиг”

3. Пагба лам в. “Судрын чуулган”

4. Магак г. “Махагалын магтаал”

34.Юан улсын сүүлчийн хаан хэн бэ?

а. Төгстөмөр б. Хүслэн в. Ринчинбал г. Тогоонтөмөр

35.Монголын хаанчлалыг түлхэн унагасан Хятадын босогчдыг юу гэж нэрлэж байсан бэ?

а. Тариачид б. Улаан алчууртан в. Шар алчууртан

36. Монголын Юан улсын анхны хаан Хубилай хэдэн онд таалал төгссөн бэ?

а. 1285 б. 1290 в. 1294 г. 1296

37.Тогоонтөмөр хааны үед гарсан эзлэгдсэн орны ард түмний эсэргүүцлийн гол шалтгаан нь юу байв.

а. Тариалангийн талбайг малын билчээр болгох нь ихэссэн

б.Янз бүрийн татвар олширч, хураах асар их болсон

в. Хаад, ноёд, эрх баригчдын дарлал нэмэгдсэн г. Бүх хариулт зөв

38.Япон улсыг байлдан эзлэх Хубилай хааны бодлого, үйл ажиллагаа амжилт олсон уу?

а. Олсон б.Олоогүй в. Япон улсыг булаан авсан

39.XIV зууны эцэст Алтан ордны улсаас ямар улсууд тусгаарлан биеэ даасан бэ?

а. Казаны хаант улс б. Крымийн хаант улс

в. Астарханы хаант улс г. Бүх хариулт зөв

40.Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүнд багтаж байгаад ямар ямар улс бие даан тусгаарласан бэ?

а. Цагаадайн улс б. Хүлэгүгийн улс в. Энэтхэг г. Алтан ордны улс д. В-ээс бусад нь зөв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

б

в

в

б

б

в

б

в

а

в

б

б

г

б

в

б

г

в

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

в

г

в

б

б

в

а

д

а

в

1Монгол

Хүн

2Өнгөт нүдтэн

3Умард

Хятад

4Өмнөд

хятад

б

г

б

в

г

б

г

д

5.Улс төрийн бутрал

1.Хятадад Мин улс хэдийд үүсч байгуулагдсан бэ?

А.1368 В.1370 С.1580 Д.1206

2.Монголд улс төрийн бутрал болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлд аль нь хамааралгүй вэ?

А.Эдийн засаг, соёлын бат нэгдмэл үндэс суурьгүй зэвсгийн хүчээр нэгтгэсэн Ази Европын олон орны ард түмний эрх чөлөөний хөдөлгөөн хүчтэй өрнөсөн

В.Бие даасан жижиг улсууд нь хэнд ч захирагдахыг хүсэхгүй байсан ба монголын их хааны нэр алдар хүч чадал нь доройтсон

С.хаад язгууртнуудын хоорондын хаан ширээний тэмцэл хурцадсан.

Д.Чингис хааныг нас барсны дараа Алтан орд, Цагаадай, Хүлэгүгийн улс бие даасан улс болохоор харилцан тохиролцсон

Е.Мин улсын зүгээс баруун зүүн монголын хооронд яс хаяж эвдрэлцүүлэх бодлого явуулж байсан.

3. Улс төрийн бутралын явцад монголчууд …. хуваагдсан.

А.Баруун зүүн монгол 2 хэсэгт В.Баруун, зүүн, төв 3 хэсэгт

С.Дөрвөн түмэнд Д.Зургаан түмэнд

4Ойрад буюу баруун монголын хааныг ….. гэнэ.

А.хаан В.Тайш С.Чинсан Д.Хан

5.Баруун зүүн монголчуудыг нэгтгэх анхны оролдлого нь хэдэн онд ямар хааны үед хийгдсэн бэ?

А.Тогоон тайшийн үед 1418-1440 В.Эсэн тайшийн үед1452-1455

С.Тайсун хааны үед 1439-1452 Д. Аль нь ч биш

6.Эсэн тайш монголын хаан ширээнд удаан суугаагүй Үүний шалтгаанд үл хамаарах зүйлийг ол.

А.Түүнийг хаан ширээнд суулгасан язгууртнуудын биеэ дааж орших гэсэн сонирхол

В.Чингис хааны удам биш учраас ихэс дээдсийн дэмжлэг авч чадаагүй

С.Эсэн хаан өөрөө хаан ширээнд суухаас татгалзсан

Д.Мин улсын зүгээс Зүүн баруун Монголчуудыг хооронд нь тэмцэлдүүлсэн

7.Баруун зүүн монголчуудыг нэгтгэх гэсэн 2 дахь оролдлого ямар хааны үед хэдийд хийгдсэн бэ?

А.Мандууд хааны үед1463-1467 В.Маркус хааны үед 1455-1456

С.Алтан хааны үед 1507-158- Д.Батмөнх даян хааны үед 1470-1517

8.Батмөнх хаан яагаад 7 настайдаа хаан ширээнд суусан бэ?

А.Эцэг Баянмөнх жонон төрийн хямралын үед алагдсан

В.Хасарын угсааны ноёд хааны суурийг эзлэхээс татгалзах болсон

С.Аль нь ч хаан ширээнд суух шалтгаан биш

9.Мандухай сэцэн хатан Батмөнхийг дагах болсон шалтгаан

А.Мандуул хааны гэрээс захиасаар В.Эрх тушаалын төлөө

С.Монгол улсыг нэгтгэх эрх ашгийн төлөө Д.Аль нь ч биш

10. Батмөнх даян хааны үед Монголд олон жил үргэлжилсэн дайн самуун эцэс болсон ба энэ үеийг түүхэнд юу гэж тэмдэглэсэн бэ?

А.Гар газар хөл хөсөр байсан үе В.Гэдэс цатгалан байсан үе

С.Цаглашгүй их жаргалангийн үе

11.Монголын улс төрийн нэгдэл 3 дахь удаагаа хэний үед сэргэсэн бэ?

А.Түмдийн Алтан хааны үед В.Баатар хун тайжийн үед

С.Галдан бошгот хааны үед Д.Түмэн засагт хааны үед

12.Түмэн хааныг яагаад засагт хаан гэж нэрлэсэн бэ?

А.Хүчтэй засаг захиргааг байгуулсан.

В.Баруун зүүн түмний ноёд язгууртнуудаас бүрдсэн Төв засгийн газар байгуулсан

Д.Аль нь ч биш

13.Жонон гэж хэнийг хэлэх вэ?

А.Хааны төрсөн дүү В.Хааны дараах эрэмбийн хүн

С.Хан төрийн дэд сайд

14.Буддын шашин анх хаана үүссэн бэ?

А.Түвдэд В.Энэтхэгт С.Монголд Д.Тувад

15.Монголд шарын шашин дэлгэрэх болсон шалтгаанд аль нь хамааралгүй вэ?

А.Улс төрийн бутралыг шашны нэгдлээр даван туулах

В.Бөө мөргөл түүний заншил суртлыг хязгаарлан зайлуулах

С.Монголчуудыг лалын ертөнцтэй холбох

Д.Манжийн түрэмгийллийн эсрэг нийт монголчуудын хүчийг нэгтгэх

16.Монголд байгуулсан шарын шашны анхны хийд нь

А.Амарбаясгалант В.Зүүн хүрээ С.Эрдэнэ зуу Д.Бүгд буруу

17.Монголд анхны буддын шашны тэргүүнээр .................…. өргөмжилсөн.

А.1577 онд Алтан ханыг В.1639 онд Занабазарыг

18.Монголд шарын шашин дэлгэрсэн нь Монгол улсын цаашдын хөгжилд …… нөлөө үзүүлсэн.

А.Эерэг В.Сөрөг С.Ямарч нөлөө үзүүлээгүй Д.Эерэг болон сөрөг

19.Монголын шарын шашны анхны тэргүүн анхдугаар Богд Жибзундамба түүхэнд ямар нэрээр алдаршсан бэ?

А.Номын багш В.Өндөр гэгээн С.Оройн дээд очирваань

20.Нийслэл хүрээний эх суурь …. шар бүсийн орд нэртэйгээр тавигдсан

А.1639 В.1577 С.1585 Д.1691

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Зөв хариу

Д

А

В

В

С

Д

А

С

А

Д

В

В

В

С

С

В

Д

В

А

6.Манжийн эрхшээлийн үеийн монгол

Хятадын худалдаачдын мөлжлөгийн гол аргад аль нь хамааралтай вэ?

А/ хүүтэй зээл өгч хүүгийн хүүгээр мөлжинө.

Б/ бага насны эх мал болон ирэх жилийн төлийг үнэгүй авна.

В/ бараагаа өндөр үнээр өгч түүхий эдийг үнэгүй авна.

Г/ жинг дарах. Д/ бүгд зөв

Монгол орон манжид эзлэгдсэн гол шалтгаан юу вэ?

А/ тархай бутархай байдал. Б/ монголчуудыг гадаад оронд тараан суулгасан.

В/ манжийн түрэмгийлэх бодлого. Г/ монголчуудын зориггүй хулчгар байдал.

Д/ шашны нөлөөлөл

Манжид эзлэгдэхэд нөлөөлсөн шалтгаанд аль нь хамааралгүй вэ?

А/ улс төрийн эв нэгдэлгүй, 3 хэсэг болж хуваагдсан байсан.

Б/ дотооддоо эрх мэдэл, хаан ширээний төлөө байнгын тэмцэлд байсан.

В/ олон жил үргэлжилсэн дайны улмаас эдийн засгийн хүч сул байсан.

Г/ мин улсын хагалган бутаргах бодлого нөлөөлсөн.

Дараах чуулганууд ямар гол асуудал шийдвэрлэснийг зөв тохируул.

1. Улаан бураан чуулган

2. Ар элстэйн чуулган

3. Хүрэн бэлчирийн чуулган.

4. Долоннуурын чуулган

А/ халх монголыг манж чин улсад дагаж орох шийдвэр гаргасан.

Б/халх монголыг манж чин улсад дагаар оруулах ёслол үйлдсэн.

В/ халхын томоохон ноёдыг эвлэрүүлж, манжийн бодлогыг сурталчилсан.

Г/ монгол ойрадын их цаазыг баталсан.

Дараах чуулгануудын чуулсан оныг зөв тохируул.

1. улаан бураан чуулган

2. ар элстэйн чуулган

3. хүрэн бэлчирийн чуулган

4. Долоннуурын чуулган

А/ 1691

Б/ 1640

В/ 1686

Г/ 1689

Манжийн дарлалын үеийн монгол улсын эрх барих дээд эзэн нь …...........

А/ улиастайн жанжны газар. Б/ монгол журган. В/ манжийн хаан. Г/ аймгийн чуулганууд

манжийг эсэргүүцсэн 1755-1758 оны зэвсэгт бослогын гол зорилго.

А/ бослого нэгдмэл зохион байгуулалт төвлөрсөн удирдлагагүй байсан.

Б/ тусгаар тогтносон монгол улсыг сэргээн мандуулах.

В/ манжийн эрх баригчдыг айлган сүрдүүлж буулт хийлгэх.

Г/ эрх чөлөөний төлөөх тэмцэлдээ туршлага хуримтлуулах

1755-1758 оны зэвсэгт бослого дарагдсан шалтгаанд хамааралгүй зүйл дурдсан бол аль нь вэ?

А/ бослого нэгдмэл зохион байгуулалт төвлөрсөн удирдлагагүй байсан.

Б/ монголын нөлөө бүхий ноёд манжид уравсан.

В/ манжийн цэргийн тоо, зохион байгуулалт, зэвсгийн давуу байдал нөлөөлсөн.

Г/ монголыг ард түмнийг эрх чөлөөний төлөө тэмцлийн туршлагатай болгосон.

Утгыг зөв тохируул.

1. шавь

2. суман ард

3. хамжлага

А/ манжийн хааны албыг залгуулагч

Б/ монголын ноёдын албыг залгуулагч

В/ том лам нар сүм хийдийн алба залгуулагч

Зууны монголын соёлын гол төлөөлөгчдөд аль нь хамааралгүй вэ?

А/ Инжинаш, хуульч Сандаг. Б/ Гэлэгбалсан, Данзанравжаа.

В/ Аюуш гүүш, Намхайжамц. Г/ бүгд биш.

1639 онд халхын ноёд ширээ цагаан нуур хэмээх газар чуулж, түшээт хан Гомбодоржийн хүү Занабазарыг 5 настайд нь халх Монголын буддын шашны тэргүүнээр өргөмжилжээ. Энэ үйл явдалтай холбоотой нэгэни ойг одоо монголчууд тэмдэглэдэг. Энэ юунд зориулсан ямар ой вэ?

А/ шашин дэлгэрсний ой. Б/ шашны албан ёсны тэргүүнтэй болсны ой.

В/ улаанбаатар хот байгуулагдсны ой. Г/ хархорум хот байгуулагдсны ой.

Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг сонгоно уу.

Сумыг сумын …........................................ захирагч, аливаа хэргийг эрхлэн хариуцна.

А/ Засаг ноён В/ Захирагч

С/ Мэйрэн D/ Залан E/ Занги

Монголчуудын зүгээс Манж чин улсад залгуулж байсан албанаас хамгийн хүнд хүчир алба юу байв?

А/ Цэргийн В/ Харуулын

С/ Өртөөний D/ Сүрэг адуулах Е/ Албан тарианы

Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг сонгоно уу.

Жинжлэгээс Ил хүртэл байрлаж байсан 50 суурь харуулд дан биеэр очиж хаадаг хилийн харуулын албыг …............................................................. гэнэ.

А/ Гэр харуул В/ Дотоод харуул

C/ Суман харуул D/ Суурь харуул Е/ Цэргийн харуул

Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг сонгоно уу.

Манж нар …........................... цэргийн хэрэгцээнд зориулан Монголчуудаар тариалангийн алба гүйцэтгүүлдэг байлаа.

А/ Улиастайд В/ Улаангомд

С/ Ховдод

D/ Суурь харуул Е/ Цэргийн харуул


. Сэтгэгдэл бичих! . Найздаа илгээх! . Уншсан: 4846 удаа

Сэтгэгдлүүд

2013-5-30 -

Бичсэн: elsen uul (зочин)
tiimee
. Шууд холбоос

2013-5-30 -

Бичсэн: Зочин
Tiimee
. Шууд холбоос

2013-5-30 -

Бичсэн: hulan (зочин)
shalgaltand orj ireh uu?
. Шууд холбоос

2013-5-30 -

Бичсэн: Sand
ene yag orj ireh biz ??
orj irvel bi yah boldoo?
. Шууд холбоос

2013-4-23 - Eej

Бичсэн: Narangua
Enerengui setgelt ijii meni ta
Enhrii uree geseer
Enhen delhiig buuvelj
Olgiitei bysthan baihad
Odii hurtel osgoson
Achit buural ejii meni ta
Ene delhiin uzesgelen goo
Ergeh havriin naran goo
uurd bidnii uzesgelen goo

. Шууд холбоос

2013-3-12 - Mongol manjid ezlegdsen shaltgaand ali n hamaarahgui ve?

Бичсэн: teegii
ali in zov boloo ?
. Шууд холбоос

2013-1-6 - thanks

Бичсэн: aka
yoo mash ih bayrlla sitaa dahiad tsaash ni hogjulerei баярлах гоё шүү
. Шууд холбоос

2012-5-23 -

Бичсэн: ariuka (зочин)
bayrlaa uneheer ih bayrlaa
. Шууд холбоос

2012-5-22 -

Бичсэн: muugii (зочин)
гоё шүү гоё шүү гоё шүү гоё шүү
. Шууд холбоос

2012-5-22 -

Бичсэн: muugii (зочин)
aaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiirrrr ih bayarlalaaaaaaaaaaa
тормолзох тормолзох тормолзох тормолзох тормолзох тормолзох
. Шууд холбоос

2012-5-22 -

Бичсэн: Зочин
bayarlalaa yag ene ireh ni battai yu?
. Шууд холбоос

2012-5-22 - Hi

Бичсэн: Dook
Bayrlalaaaaa iim ym irehguij gsen oirolzoo baih mash ih bayrlalaaa nomgui hezuuutej blaaaa
. Шууд холбоос

2012-5-19 -

Бичсэн: Зочин
bayrlla
. Шууд холбоос

2012-5-9 -

Бичсэн: jasmin (зочин)
yag ene irhuu ain эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх эргэлзэх
. Шууд холбоос

2011-11-30 -

Бичсэн: Зочин
хайртай хайртай хайртай хайртай хайртай
. Шууд холбоос

Бүртгэлтэй нэрээр бичих
 
  хариу
Зочин нэрээр бичих

:-)
оруулах
 

Миний тухай

ТОЛГОДЫНХ НЬ ТООЛОНД ХОНООД ЯВАХАД ХОТ ҮЗЬЕ ГЭЖ БОДОГДОХГҮЙ ӨТӨЛЖ БОЛОХ
ТООРОЙН ШАРГАЛ ГОВЬ МИНИЙ ЭЛСЭН ӨӨЖИН...

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч

Найзууд

Тоолуур

Миний блогийн 25541 дахь зочин та тавтай морилно уу!


© 2008
Бичлэг: 6 » Нийт: 12
Өмнөх | Дараагийн
idiomatic-dormant